Greige Blonde

JOICO-modeller-7
JOICO-modeller-6

Utgangspunkt: Naturlig tonehøyde 7 med noen lysere spisser.

Forbleket lengdene med Creme Lightener og 10 vol (3%)

Bunnfarge: Like deler Vero K-PAK Color 8A + 9RG + CCV med 10 vol (3%)
Lengder: Like deler Vero K-PAK Color 9A + 9RG + CCV + 1/2 cm INRV med 10 vol (3%)

Hår: David Murray og Karianne Sørvig
Foto: Anette storm

NB! Husk alltid at utgangspunktet på håret bestemmer sluttresultatet.