Rosie

IMG 8256 1
IMG 8254

Utgangspunkt:
Bunn - tonehøyde 7 med 50% grått hår.
Lengder - tonehøyde 9-10.

Bunn:
Vero K-PAK Color 30 g. 7N + 30 g. 7B + 10 g. 7RC med 20 vol (6%)

Lengder:
Vero K-PAK Color like deler 9B og 9RG med 10 vol (3%)

By @katrinegulbrandsen @barkfrisor