Our Eco-mmitment

Joico er stolt av å være en EPA Green Power Partner. Vi vet at det må en endring til for å bevare miljøet og jordkloden vår best mulig. Vi må alle ta ansvar for våre handlinger og det må skje en forandring hos oss alle. Joico bestreber å være en bedrift som gjør noe godt for vårt samfunn, for våre kunder og for jordkloden vår.

I denne forbindelse sikter vi mot å redusere karbonavtrykket fra driften vår med 75% innen 2030. For å oppnå dette, forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre energieffektiviteten ved å benytte 100% av elektrisk forbruk levert fra fornybare energiressurser. Vi støtter fullt ut produksjon av grønn energi gjennom vår fabrikk og samarbeid med eksterne partnere. På vår fabrikk i Geneva, New York genererte våre vindturbiner ca. 2,800,000 kilowatt-timer (kWh) ren elektrisitet i 2018. Kort sagt betyr dette: at våre miljøvennlige turbiner skapte nok strøm til ca. 350 husholdninger.

Noah buscher x8 Z Stuk S2 PM unsplash
Joico bestreber å være en bedrift som gjør noe godt for vårt samfunn, for våre kunder og for jordkloden vår.

VINDMØLLEKRAFT

Vindkraft er en av de raskest voksende former for ny elektrisitet i USA. Det reduserer vårt forbruk av fossilt drivstoff og øker bruken av ren, fornybar energi. JOICO har fått stor anerkjennelse for å være et av firmaene i USA som har valgt å bruke vindkraft i sin produksjon.

Dette betyr at vi vil fokusere på og jobbe tett med våre nøkkelpartnere, samt utnytte teknologiene og merkevarene våre på beste mulige måte. Dette for å hjelpe våre kunder og forbrukere med å spare 50 millioner tonn CO2 i løpet av 2020.

Vi bestreber også at våre leverandører kontinuerlig jobber med å redusere CO2-avtrykket til råvarene våre.

Vindmøller

ECO INNPAKNING

Joico er i forkant av miljøvennlige materialer. Våre flasker er produsert av opptil 25% gjenbruk - og resirkulert plast. Kartongene er laget av 100% resirkulert papp og vi minsker forsøpling ved å skrive informasjon rett på innsiden av kartongene våre. Joico forplikter seg til å finne nye måter å ta vare på vår vakre, dyrebare verden ... ikke bare i dag, men også for de kommende generasjoner.

Miljøvennlige materialer

Joico_Lumishine_gruppebilde_DD_permanent_creme_color JOICO_DEFY_DAMAGE_group

Våre flasker er produsert av opptil 25% gjenbruk - og resirkulert plast. Kartongene er laget av 100% resirkulert papp.

TESTER IKKE PÅ DYR

Vi forplikter oss til å levere trygge produkter av høyeste kvalitet til enhver tid. På vårt laboratorie fremstilles ikke produkter ved testing på dyr. Sikkerheten på produktene våre forsikres gjennom bruk av trygge råvarer og ved prøvetesting på frivillige mennesker under oppsyn fra lege.

Margot richard NJJ7pa SBO c unsplash