Ice Ice Baby

IMG 1300
IMG 1299

Utgangspunkt; naturlig tonehøyde mellom 8 og 9.

Bunn: Folier med tynne passeer og Blonde Life 30 vol (9%)

Etterfulgt av toning med Blonde Life Quick Toners:
20 g. Clear, 20 g. Violet og 10 g Silver
Virketid: 5 minutter.

By @hairby_veronicablack

NB! Husk alltid at utgangspunkt på håret bestemmer sluttresultatet.

Relaterte blogginnlegg

Se alle blogginnlegg

NYHET Blonde Life Quick Tone Liqui-Crème Toner