Choca Mocha

IMG 9020
IMG 9018

Utgangspunkt: se bilde

Forbehandling:
Defy Damage ProSeries 1

Bunn:
LumiShine DD Colors like deler 6SB og
6N med 5 vol

Lyse felter:
LumiShine DD Colors 7NW med 5 vol

Mørkere felter:
LumiShine DD Colors 2 deler 6SB + 2 deler 6N
+ 1 del 8N + 1 del 8SB med 5 vol

Etterbehandling:
Defy Damage ProSeries 2

By: @hannah_colorist

Choca Mocha

IMG 9019 IMG 9021