Rose Gold

Rosegold hair
Rosegold hair

Utgangspunkt:
Partier med tonehøyde 9 og 10

Farget med Color Intensity:
Like deler Soft Pink og Clear med 1 ert Orange og litt Yellow

Virketid: 20 minutter

By @barkfrisor

NB! Husk alltid at utgangspunktet på håret bestemmer sluttresultatet.